Đi xem phim và quay lén lại đăng lên mạng xã hội có bị xử phạt không

Hành vi đi xem phim tại các rạp rồi quay lén lại là một hành vi vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Nếu hành vi này bị phát hiện còn có thể bị xử phạt hành chính thậm chí cả xử lý hình sự. 

Hành vi đi xem phim tại các rạp rồi quay lén lại là một hành vi vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Nếu hành vi này bị phát hiện còn có thể bị xử phạt hành chính thậm chí cả xử lý hình sự. 

Quay lén phim chiếu rạp có phải là hành vi sao chép không?

Theo khoản 2 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2022) quy định: “Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử”.

Như vậy, hành vi quay lén phim chiếu rạp là hành vi sao chép tác phẩm dưới hình thức điện tử.

Quay lén trong rạp chiếu phim bị xử lý như thế nào?

Hành vi quay lén phim chiếu rạp có phải là hành vi xâm phạm quyền tác giả?

Theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi bổ sung 2022):

“Phim chiếu rạp là một loại hình tác phẩm điện ảnh, được bảo hộ quyền tác giả”

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi bổ sung 2022):

“Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm:

c) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;”

Theo khoản 2 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi bổ sung 2022) quy định: 

“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

2. Xâm phạm quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.”

Như vậy, hành vi quay lén phim chiếu chiếu rạp là hành vi vi phạm quyền tác giả.

Mức xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp như thế nào ?

Xử phạt hành chính đối với hành vi quay lén phim chiếu rạp

Quay trộm phim chiếu rạp: bị xử ra sao?

Đối với hành vi quay lén phim chiếu rạp, việc xử phạt hành chính quy định tại Điều 27 Nghị định 131/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP) như sau:
“Điều 27. Hành vi xâm phạm quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Xử phạt hình sự đối với hành vi quay lén phim chiếu rạp

Căn cứ điều 225, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp, cụ thể gồm 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt thứ nhất

Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

  • Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

  • Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

Khung hình phạt thứ hai

Quay lén phim chiếu rạp thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  • Có tổ chức;

  • Phạm tội 02 lần trở lên;

  • Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

  • Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

  • Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy theo các quy định trên, hành vi quay lén phim chiếu rạp có thể bị xử phạt hành chính cao nhất đến 35.000.000 đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất là 03 năm tù.


5 / 5 ( 1 bình chọn )