Những đối tượng nào được đưa vào trường giáo dưỡng đào tạo?

Đưa vào trường giáo dưỡng là một biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật. Mục đích của biện pháp này là giúp họ học văn hóa, giáo dục, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường.

Đưa vào trường giáo dưỡng là một biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật. Mục đích của biện pháp này là giúp họ học văn hóa, giáo dục, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường.

Các đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Các đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, bao gồm các trường hợp sau:

  • Người từ đủ 12 đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý theo quy định tại Bộ luật hình sự (BLHS).
  • Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý theo quy định tại BLHS.
  • Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý theo quy định tại BLHS mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
  • Người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi trong 06 tháng đã 2 lần trở lên thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Các đối tượng không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 

Các đối tượng không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được quy định tại Khoản 5 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, bao gồm các trường hợp sau:

  • Người không có năng lực trách nhiệm hành chính.
  • Người đang mang thai và có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
  • Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đang cư trú xác nhận.

Thời hạn đưa người chưa thành niên vào cơ sở giáo dưỡng

Theo Khoản 2 Điều 91 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thời hạn áp dụng đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng là từ sáu tháng đến hai mươi tư tháng. 

Người bị đưa vào trường giáo dưỡng sau khi đã chấp hành xong thời hạn của quyết định về việc đưa vào trường giáo dưỡng thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng cấp giấy chứng nhận chấp hành xong cho người đó. Sau đó, bản sao giấy chứng nhận này sẽ gửi đến Cục trưởng Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Chủ tịch UBND cấp huyện nơi đã ra quyết định, UBND cấp xã nơi người đó cư trú và gia đình người đó.

Như vậy, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là một trong những biện pháp áp dụng đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.