Nghỉ việc trong thời gian thử việc, người lao động có được trả lương không?

Thử việc là giai đoạn mà hầu như người lao động nào cũng phải trải qua trước khi trở thành người lao động chính thức, nhân viên chính thức của một công ty, doanh nghiệp. Trong quá trình đó, rất nhiều người lao động muốn nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau. Vậy nghỉ việc trong thời gian thử việc, người lao động có được trả lương hay không?

Thử việc là giai đoạn mà hầu như người lao động nào cũng phải trải qua trước khi trở thành người lao động chính thức, nhân viên chính thức của một công ty, doanh nghiệp. Trong quá trình đó, rất nhiều người lao động muốn nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau. Vậy nghỉ việc trong thời gian thử việc, người lao động có được trả lương hay không?

1. Thử việc là gì?

Căn cứ tại Điều 24 Bộ luật lao động 2019 quy định về thử việc và hợp đồng thử việc, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Như vậy, có thể hiểu thử việc là việc người lao động thực hiện làm việc cho người sử dụng lao động theo một bản hợp đồng thử việc. Qua một thời gian thử việc, nếu người sử dụng lao động cảm thấy người lao động thực hiện tốt các điều kiện, việc làm theo vị trí tuyển thì hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động. Hợp đồng thử việc phát sinh trước hợp đồng lao động.

2. Thời gian thử việc theo quy định pháp luật

Theo quy định pháp luật, thời gian thử việc của người lao động do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Tuy nhiên, chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

(1) Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

(2) Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

(3) Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

(4)  Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Hợp đồng thử việc có cần thiết không? Cần lưu ý những gì khi ký kết hợp đồng

3. Người lao động có được nghỉ việc trong thời gian thử việc không?

Điều 27 Bộ luật lao động 2019 quy định rằng, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Vậy, trong thời gian thử việc, người lao động có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước. Người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động mà không cần báo trước nếu đang trong thời gian thử việc.

Người lao động khi tự ý nghỉ trong thời gian thử việc sẽ không phải bồi thường cho người sử dụng lao động. Như vậy, hiện nay người lao động tự ý nghỉ việc trong thời gian thử việc không cần báo trước cho người sử dụng lao động biết. 

4. Nghỉ việc trong thời gian thử việc, người lao động có được trả lương không?

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. 

Về nguyên tắc trả lương, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Bên cạnh đó, hợp đồng thử việc bao gồm các nội dung:

(1)  Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

(2)  Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

(3) Công việc và địa điểm làm việc;

(4) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

(5) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

(6) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

Do đó, người sử dụng lao động cần căn cứ vào quy định về trả lương trong thỏa thuận về thử việc trước đó để trả lương đầy đủ theo mức tương ứng với thời gian đã làm tại doanh nghiệp, công ty. 

Vậy, trong thời gian thử việc mà người lao động nghỉ việc thì họ vẫn được trả lương.