Bảo vệ môi trường là gì? Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?

Môi trường là một khái niệm có nội hàm rất rộng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Khái niệm môi trường phổ biến nhất và được chúng ta thường xuyên nhắc đến chính là toàn bộ điều kiện tự nhiên và xã hội bao quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, phát triển và tồn tại của các loài sinh vật.

1. Bảo vệ môi trường là gì?

Môi trường là một khái niệm có nội hàm rất rộng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Khái niệm môi trường phổ biến nhất và được chúng ta thường xuyên nhắc đến chính là toàn bộ điều kiện tự nhiên và xã hội bao quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, phát triển và tồn tại của các loài sinh vật.

Bảo vệ môi trường là bảo vệ môi trường tự nhiên xung quanh chúng ta và tất cả mọi người. Đây là hoạt động giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp. Cải thiện môi trường, cân bằng hệ sinh thái và ngăn chặn các tác nhân xấu do hành vi của con người gây ra.

Hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng được xã hội quan tâm hơn khi các vấn đề ô nhiễm môi trường, thủy truyền đỏ hay biến đổi khí hậu đang dần ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người và tất cả các dạng sống khác trên trái đất.

Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 định nghĩa, Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Những hành vi bị cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?

Căn cứ theo Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các hành vi bị cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường gồm:

- Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

- Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

- Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.

- Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.

- Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ, tái chế.

- Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.