Cập nhật phân hạng nhà ở chung cư mới nhất 2023

Nhà ở chung cư (nhà chung cư) là nhà có từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung về hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Nhà chung cư cũng được phân thành nhiều hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường.

1. Nhà ở chung cư là gì?

Khái niệm nhà chung cư trong Luật Nhà ở năm 2014 như sau: Nhà ở chung cư (nhà chung cư) là nhà có từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung về hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Nhà chung cư được phân thành hai loại nhà tùy thuộc vào mục đích sử dụng: nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và làm kinh doanh.

Ngoài ra, nhà chung cư cũng được phân thành nhiều hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường. Điều này cũng khiến cho người mua nhà ở chung cư yên tâm hơn khi mua nhà chung cư phù hợp với nhu cầu, thu nhập của mình. 

Nhà chung cư là gì? Quy định pháp luật về nhà chung cư?

2. Yêu cầu của phân hạng nhà ở chung cư

Hiện nay, việc phân hạng và công nhận hạng được quy định tại Chương VII của Luật nhà ở 2014 và thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư, đảm bảo các yêu cầu sau đây:

(1) Có đề nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định;

(2) Nhà chung cư được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp (đối với trường hợp yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng);

(3) Nhà chung cư phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác có liên quan;

(4) Nhà chung cư đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan, đã được bàn giao đưa vào sử dụng và không vi phạm các quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng;

(5) Nhà chung cư phải không thuộc diện bị phá dỡ, không thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Cập nhật quy định về phân hạng nhà ở chung cư mới nhất 2023

Để phân hạng nhà ở chung cư, người ta dựa vào các tiêu chí sau:

(1) Nhóm tiêu chí về quy hoạch - kiến trúc;

(2) Nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật;

(3) Nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội;

(4) Nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành.

Dù ở hạng nào đi nữa, thì việc phân loại nhà ở chung cư cũng phải có đủ 04 loại tiêu chí này. Đây là những tiêu chí cơ sở, đảm bảo cho chất lượng xứng với hạng của tòa chung cư đó.

Dựa vào những tiêu chí trên, nhà ở chung cư được phân thành các hạng sau:

(1) Hạng A:

Đây là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phân hạng chung cư, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí phân hạng chung cư hạng A được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục I đi kèm thông tư số 31/2016/TT-BXD về quy hoạch - kiến trúc; Hệ thống thiết bị kỹ thuật;  Dịch vụ, Hạ tầng xã hội và Chất lượng, quản lý, vận hành;

(2) Hạng B: 

Đây là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số II đi kèm thông tư số 31/2016/TT-BXD về quy hoạch - kiến trúc; Hệ thống thiết bị kỹ thuật; Dịch vụ, Hạ tầng xã hội và Chất lượng, quản lý, vận hành;

(3) Hạng C: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng nhưng không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và hạng B.

Cần lưu ý rằng, khi đã đáp ứng được một trong các tiêu chí phân hạng chung cư hạng A, B hoặc C, thì tổ chức, cá nhân cần làm hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà ở chung cư tới Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư. Cá nhân, tổ chức cũng có quyền làm hồ sơ đề công nhận điều chỉnh hạng, công nhận lại hạng nhà chung cư theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )