Người lao động làm thêm vào dịp lễ được trả lương thế nào?

Bộ Luật lao động quy định người lao động được nghỉ làm vào ngày lễ nhưng do đặc thù công việc hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp có thể đề nghị người lao động đi làm vào ngày này và sẽ được tính là làm thêm giờ. 

1. Số ngày được nghỉ lễ theo quy định tại Bộ luật lao động

Đối với người lao động làm việc tại Việt Nam có rất nhiều ngày nghỉ lễ tết trong 1 năm. Căn cứ theo khoản 1, Điều 112 của Bộ Luật lao động về lịch nghỉ lễ của người lao động

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).”

Ngoài ra, Đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn có thêm 02 ngày nghỉ lễ theo khoản 2, Điều 112 của Bộ Luật lao động gồm:

  • 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của nước họ.

  • 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Năm nay, do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ bảy và Ngày Quốc tế lao động rơi vào thứ hai nên theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật lao động người lao động được nghỉ bù 02 ngày mùng 2 và mồng 3 tháng 5.