Tất cả Cơ sở dữ liệu

Có những hình thức trả lương nào cho người lao động?

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy 112312
svgImgNgày đăng: 04/04/2023

1. Tiền lương là gì?

Theo Bộ luật Lao động 2019, lương (hay tiền lương) là cách gọi về một khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện nhiệm vụ, công việc trong hợp đồng lao động. Lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 

Mức lương của mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. Tuy nhiên lương sẽ không được thấp hơn mức lương tối thiểu và phải tuân theo những nguyên tắc trả lương sau:

- Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

  • Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.Các hình thức trả lương cho người lao động từ 1-2-2021 - Báo Người lao động

2. Các hình thức trả lương cho người lao động hiện nay

Theo Điều 96 Bộ Luật Lao động 2019, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau về hình thức trả lương, có thể là trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm hoặc khoán. 

2.1. Trả lương theo thời gian

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động theo thời gian căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Lương giờ là tiền lương trả cho một giờ làm việc của người lao động:

Lương giờ = Tiền lương ngày / Số giờ làm việc tiêu chuẩn một ngày (không quá 8 giờ)

Lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc của người lao động: 

Lương ngày = Lương cơ sở tháng / số ngày làm việc tiêu chuẩn (không quá 26 ngày)

Lương tuần là tiền lương trả cho một tuần làm việc của người lao động: 

Lương tuần = (Lương tháng x 12)/52 (tuần)

Lương tháng là tiền lương trả cho một tháng làm việc của người lao động, xác định bởi mức ghi trong hợp đồng hoặc thang lương, bảng lương.

Lương năm là tiền lương trả cho một năm làm việc của người lao động theo quy định hoặc theo thỏa thuận.

2.2. Trả lương theo sản phẩm

Căn cứ vào số lượng và chất lượng làm việc mà người sử dụng lao động trả lương theo sản phẩm cho người lao động. Tiền lương của người lao động nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng sản phẩm. Người sử dụng lao động có thể trả lương theo sản phẩm trực tiếp cho cá nhân, tập thể, hoặc gián tiếp,...

3. Trả lương khoán

Đây là hình thức trả lương căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc mà người sử dụng lao động khoán cho người lao động thực hiện, thường được dùng trong các trường hợp công việc không thể giao nhỏ, chi tiết,... để đảm bảo chất lượng chung của toàn bộ công việc.

Trong các hình thức trả lương này, trả lương theo tháng có nhiều ưu điểm hơn cả vì tính chính xác cao, dễ áp dụng, đồng thời cũng giải quyết được nhu cầu cuộc sống hàng ngày cho người lao động,... Người lao động nên lựa chọn hình thức trả lương phù hợp để có thể đáp ứng được quyền, lợi ích của mình.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat