Những lưu ý trước khi ký hợp đồng lao động mà người lao động cần biết

Người lao động cần lưu ý những điều sau đây trước khi ký hợp đồng lao động để đảm bảo được quyền và lợi ích của mình

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận cũng là sự ràng buộc pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động về điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, mức thu nhập... Tuy nhiên, rất nhiều người lại bỏ qua bước đọc kĩ nội dung hợp đồng mà ký kết hợp đồng luôn, làm thiệt thòi về quyền lợi sau này. Vậy có những lưu ý nào khi ký kết hợp đồng cho người lao động?

1. Hợp đồng lao động là gì?

1.1 Khái niệm

Căn cứ theo Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

1.2 Phân loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có 02 loại chính, gồm:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn:  là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Người lao động cần lưu ý những gì khi ký hợp đồng lao động

Trước khi ký hợp đồng lao động, người lao động cần chủ động thực hiện những nội dung sau:

(1) Tuân thủ nguyên tắc giao kết hợp đồng

Các nguyên tắc giao kết hợp đồng:

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

(2) Nội dung hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động cần phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

- Công việc và địa điểm làm việc;

- Thời hạn của hợp đồng lao động;

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

- Chế độ nâng bậc, nâng lương;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề;...

(3) Thời hạn của hợp đồng lao động

(4) Hình thức của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản;

(5) Xác định rõ thông tin doanh nghiệp nơi mình làm việc

Người lao động cần biết rõ doanh nghiệp mình chuẩn bị ký hợp đồng lao động là doanh nghiệp nào, hoạt động ở ngành nghề, lĩnh vực nào cũng như những thông tin khác xoay quanh vấn đề minh bạch thông tin của doanh nghiệp để tránh trường hợp…. bổ sung thêm…

(6) Đọc kỹ tất cả điều khoản trong hợp đồng

 

 

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )