Người lao động có quyền đình công nhưng lại bị xử lý kỷ luật lao động, nguyên nhân từ đâu?

Đình công đã xuất hiện từ lâu trên thế giới và cũng xuất hiện ở Việt Nam với tên gọi bãi công. Có thể nói đây là biện pháp mạnh mẽ nhất của người lao động, trực tiếp đứng lên để đòi thực hiện đúng các nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về một số vấn đề như: tiền lương, điều kiện làm việc,...

1. Đình công là gì?

Bộ luật lao động 2019 quy định rằng, đình công là việc ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức và lãnh đạo.

Đình công đã xuất hiện từ lâu trên thế giới và cũng xuất hiện ở Việt Nam với tên gọi bãi công. Có thể nói đây là biện pháp mạnh mẽ nhất của người lao động, trực tiếp đứng lên để đòi thực hiện đúng các nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về một số vấn đề như: tiền lương, điều kiện làm việc,...

Một số hành vi bị cấm trong đình công cập nhật mới nhất

2. Người lao động được đình công trong các trường hợp nào?

Đình công là một trong những quyền hợp pháp của người lao động đã được quy định rõ ràng tại Bộ luật lao động 2019. Tuy nhiên, không phải bất cứ khi nào người lao động cũng có quyền đình công. Người lao động được đình công trong các trường hợp dưới đây:

1. Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải (05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan có thẩm quyền) mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;

2. Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

3. Đình công bất hợp pháp sẽ bị xử lý như thế nào?

Trong quá trình ham gia đình công mà có quyết định của Tòa án về cuộc đình công là bất hợp pháp thì người lao động đang tham gia đình công phải ngừng ngay đình công và trở lại làm việc. Nếu người lao động không ngừng đình công, không trở lại làm việc thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật về lao động. 

Bên cạnh đó, trong trường hợp cuộc đình công là bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho người sử dụng lao động; thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thậm chí, người lao động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu lợi dụng đình công gây mất trật tự, an toàn công cộng; làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động; người có hành vi cản trở thực hiện quyền đình công; kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công; có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công, người lãnh đạo cuộc đình công,...

4. Tổ chức đình công hợp pháp như thế nào?

Vậy, để một cuộc đình công trở nên hợp pháp và người lao động tránh được rủi ro xử lý kỷ luật lao động, cần chú ý tổ chức một cuộc đình công hợp pháp đảm bảo các yếu tố:

- Thuộc các trường hợp được quyền đình công trên;

- Phải do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công.

- Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tiến hành đình công. Trình tự đình công được quy định như sau:

+ Lấy ý kiến về đình công;

+ Ra quyết định đình công và thông báo đình công;

+ Tiến hành đình công.

- Tranh chấp lao động tập thể chưa được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết

- Không được đình công ở nơi sử dụng lao động mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người.

- Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của cơ quan có thẩm quyền thì không được tiếp tục đình công.

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )