Tất cả Cơ sở dữ liệu

Con cái được tự ý quản lý tài sản riêng của mình khi nào?

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 11/04/2023

Trong một số trường hợp, con cái có quyền tự quản lý tài sản riêng cho mình. Cùng tìm hiểu về quy định này thông qua bài viết dưới đây nhé

1. Quyền có tài sản riêng của con cái

Nhiều người vẫn cho rằng, con cái còn đang sống chung với bố mẹ thì không có tài sản riêng. Điều này là không đúng bởi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã có quy định công nhận việc con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm các loại sau đây:

- Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng;

- Thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác;

- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con.

Quyền có tài sản riêng của con dưới góc độ lý luận và thực tiễn

2. Quản lý tài sản riêng của con như thế nào?

2.1 Trường hợp con chưa đủ 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự

Pháp luật quy định rằng, tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số trường hợp:

(1) Con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(2) Cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định.

2.2 Trường hợp con đủ 15 tuổi

Trong trường hợp đủ 15 tuổi trở lên, con cái có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc có thể nhờ bố mẹ quản lý. 

Bên cạnh việc quy định quyền có thể tự quản lý tài sản riêng của con, pháp luật cũng quy định trách nhiệm của con nếu có thu nhập như sau:

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

2. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định của pháp luật.

3. Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự

Định đoạt tài sản chính là một trong ba quyền của chủ sở hữu đối với tài sản, được thể hiện ở chỗ người chủ sở hữu có quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản ấy bằng cách tự mình bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, cho mượn, để thừa kế, từ bỏ hoặc bằng các hình thức định đoạt khác.

Việc định đoạt phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc định đoạt tài sản riêng của con khi con chưa thành viên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự sẽ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

3.1 Con dưới 15 tuổi

Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó. Việc định đoạt tài sản riêng của con là vì lợi ích của con. Nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3.2 Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng.

Tuy nhiên, trong trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

3.3 Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự

Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện.

Như vậy, con cái có thể có quyền tự quản lý tài sản riêng của mình từ đủ 15 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân sự.

 Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro