Tổng hợp các biểu mẫu về nhân sự

Để giúp các doanh nghiệp trong việc quản lý nhân sự cũng như giúp các ứng viên bày tỏ nguyện vọng và sự quan tâm đến với vị trí ứng tuyển. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến bạn Tổng hợp các biểu mẫu về nhân sự.

Để giúp các doanh nghiệp trong việc quản lý nhân sự cũng như giúp các ứng viên bày tỏ nguyện vọng và sự quan tâm đến với vị trí ứng tuyển. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến bạn Tổng hợp các biểu mẫu về nhân sự.

1.Tổng hợp một số biểu mẫu chung về nhân sự

 

2. Tổng hợp biểu mẫu về chính sách bảo mật thông tin

 

3.Tổng hợp biểu mẫu về công đoàn

 

4.Tổng hợp biểu mẫu về đào tạo

 

5.Tổng hợp biểu mẫu về hợp đồng

STT

Tên mẫu

1

Hợp đồng lao động

2

Hợp đồng giới thiệu việc làm

3

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động

4

Phụ lục hợp đồng lao động

5

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

6

Mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động

7

Hợp đồng lao động thời vụ

8

Hợp đồng giảng dạy

9

Hợp đồng thuê gia sư

10

Hợp đồng cộng tác viên

11

Thỏa thuận (về việc làm thêm giờ)

12

Hợp đồng lao động (mẫu số 02) (Nhân viên bán thời gian)

13

Hợp đồng lao động xác định thời hạn (dành cho người dưới 18 tuổi)

14

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn của Viên Chức

15

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

6.Tổng hợp biểu mẫu về kỷ luật lao động

STT

Tên mẫu

1

Biên bản hoãn cuộc họp xử lý kỷ luật lao động do người lao động vắng mặt

2

Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động (khi người lao động vắng mặt) 2022

3

Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động (người lao động tự ý nghỉ việc nhiều ngày) 2022

4

Biên bản họp xử lý vi phạm kỷ luật lao động 2021

5

Quyết định tạm đình chỉ công việc 2020

6

Quyết định tạm hoãn xử lý kỷ luật lao động do người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi 2021

7

Quyết định xử lý kỷ luật lao động

8

Quyết định xử lý kỷ luật lao động 2021

9

Thông báo lần 2 về cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (gửi người lao động) 2022

10

Thông báo và thư mời dự họp xử lý kỷ luật lao động gửi ban chấp hành công đoàn cơ sở 2021

11

Thông báo về cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (gửi người lao động) 2022

12

Văn bản không đồng ý cho người lao động thôi việc vì còn chờ xử lý kỷ luật lao động 2021

13

Văn bản nhắc nhở người lao động trong giai đoạn tạm đình chỉ công việc

14

Văn bản yêu cầu người lao động giải trình bổ sung về hành vi vi phạm kỉ luật lao động 2020

15

Văn bản yêu cầu người lao động giải trình về hành vi vi phạm kỉ luật lao động 2020

 

7.Tổng hợp biểu mẫu về tuyển dụng

 

8.Tổng hợp biểu mẫu về vi phạm lao động

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )