Nộp lại bao nhiêu tiền hối lộ thì được miễn án tử hình

Bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ mà nộp lại số tiền đó thì có được giảm án không? Nộp lại bao nhiêu tiền hối lộ thì được miễn án tử hình? Hãy cùng Dữ liệu pháp luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ mà nộp lại số tiền đó thì có được giảm án không? Nộp lại bao nhiêu tiền hối lộ thì được miễn án tử hình? Hãy cùng Dữ liệu pháp luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Nộp lại bao nhiêu tiền hối lộ thì được miễn án tử hình

Điểm c khoản 2 Điều 40 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ như sau:

Điều 40. Tử hình

2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Bên cạnh đó, trường hợp người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả được xem là một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội theo quy định tại điểm b Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như vậy, trường hợp người bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ nếu chủ động nộp lại ít nhất ¾ số tiền nhận và hợp tác tích tực với cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn sẽ không bị kết án tử hình.

CÓ CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG ĐỐI VỚI TỘI NHẬN HỐI LỘ KHÔNG? - Công Ty Luật Giải  Phóng

Nhận hối lộ bao nhiêu thì bị tử hình?

Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi điểm r khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, quy định về tội nhận hối lộ như sau:

Điều 354. Tội nhận hối lộ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.”

Như vậy, người nào nhận hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên thì có thể bị áp dụng hình phạt tử hình.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội nhận hối lộ

Tội nhận hối lộ là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, căn cứ theo điểm d khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội này là 20 năm.

Nhận hối lộ bao nhiêu thì bị truy tố?

 

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )