Đảng viên tham nhũng bị kỷ luật thế nào?

Tham nhũng là gì? Đảng viên tham nhũng sẽ bị xử lý thế nào?

1. Tham nhũng là gì?

Tham nhũng là hành vi vi phạm pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn khi lợi dụng điều đó để vụ lợi cho bản thân. Do đó, bất kỳ Đảng viên nào khi có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi đều có thể xem là tham nhũng.

Nội dung này được định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành:

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

Đồng thời, các hành vi tham nhũng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành gồm:

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Với riêng Đảng viên, Điều 11 Quy định 37 năm 2021 nêu rõ, đây là một trong những hành vi Đảng viên không được làm và biểu hiện gồm:

- Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi.

- Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Đảng viên tham nhũng bị kỷ luật thế nào?

STT

Mức kỷ luật

Hành vi

1

Khiển trách

Gây hậu quả ít nghiêm trọng với một trong các trường hợp:

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân mình trực tiếp quản lý trái quy định.

- Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc hoặc thực hiện không đúng việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc trách nhiệm được giao, giải trình biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm.

- Lãnh đạo, quản lý buông lỏng khiến tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong cơ quan do mình trực tiếp phụ trách mà không chủ động xử lý.

- Tổ chức du lịch, tặng quà, giao lưu để mua chuộc, lợi dụng người có trách nhiệm ban hành quyết định không đúng nhằm trục lợi hoặc để tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

- Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch, chuyển công tác với người đang trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét kỷ luật, kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đang điều tra, giải quyết tố cáo.

2

Cảnh cáo hoặc cách chức

- Vi phạm những hành vi bị khiển trách mà tái phạm.

- Vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng

- Vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

 • Tạo điều kiện cho người thân thực hiện dự án, kinh doanh ngành nghề do mình phụ trách trái quy định nhằm trục lợi.
 • Dùng công quỹ hoặc tiền, tài sản do người khác đóng góp, tài trợ để biếu xén, hối lộ, giao dịch, sử dụng trái quy định.
 • Không báo cáo, phản ánh hoặc xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; không thực hiện bảo vệ người chống tham nhũng.
 • Không trung thực, hợp thức hoá hồ sơ để được giao đất không đúng đối tượng, tiêu chuẩn; thông đồng, khai khống, nâng giá đền bù không đúng thực tế để chiếm đoạt tiền trong giải phóng đền bù giải phòng mặt bằng.
 • Kê khai, giải trình biến động tài sản, nguồn gốc thu nhập, tài sản không trung thực.
 • Chi tiêu công quỹ trái quy định; thực hiện dự án đầu tư xảy ra tham nhũng, thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước.
 • Để tham nhũng nghiêm trọng tại cơ quan mình trực tiếp phụ trách.
 • Tiết lộ thông tin, trả thù, trù dập, đe doạ người tố cáo, tố giác, báo tin… hành vi tham nhũng.
 • Vu khống thông qua việc phản ánh, tố cáo, báo tin, tố giác… về tham nhũng.
 • Nhờ người khác đứng tên, đứng tên hộ người khác mua đất, tài sản có giá trị để trục lợi, che giấu kê khai tài sản.
 • Chỉ đạo, ép cấp dưới đầu tư xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng gần nhà mình không đúng quy hoạch nhằm trục lợi.

3

Khai trừ

- Vi phạm đến mức bị cảnh cáo hoặc khiển trách gây hậu quả rất nghiêm trọng.

- Vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

 • Mở tài khoản chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài hoặc mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; tổ chức, tham gia rửa tiền dưới mọi hình thức.
 • Đề xuất, tham gia, tham mưu, chủ trì ban hành chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái luật để tạo lợi ích nhóm/lợi ích cục bộ nhằm trục lợi.
 • Tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh kê khai tài sản; đối phó, cản trở kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập.
 • Không chỉ đạo, tổ chức thu hồi/cản trở thu hồi tài sản tham nhũng.
 • Dùng dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để đe doạ người bị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm trục lợi.
 • Chỉ đạo xử phạt hành chính, kinh tế với việc tham nhũng có dấu hiệu tội phạm hoặc cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trái luật người phạm tội tham nhũng.
 • Lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che/cấu kết làm trái quy định, trục lợi, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng.
 • Đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng vị trí công tác, môi giới làm thủ tục hành chính để hưởng thù lao trái quy định; đưa hoặc môi giới nhận hoa hồng trái quy định; nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ.
 • Tham ô, lợi dụng chính sách an sinh xã hội, quỹ cứu trợ, cứu nạn để tham nhũng; lợi dụng lập quỹ để trục lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu, thẩm định, phê duyệt… đấu thầu, chỉ định thầu, quyết định cấp phép, đấu giá đất, tài sản Nhà nước nhằm trục lợi; gây ảnh hưởng với người khác/giả mạo công tác để trục lợi; bao che, tiếp tay hành vi phạm pháp; cản trở, can thiệp trái luật vào việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố… nhằm trục lợi; chiếm dụng tài sản công;
 • Không nộp tiền, bồi hoàn tài sản đã dùng, chiếm đoạt do tham nhũng, không chủ động thu hồi/cản trở thu hồi tài sản tham nhũng.
 • Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn/cổ phần/hợp danh/hợp tác xã trái quy định.
 • Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )