Văn bản nổi bật có hiệu lực tháng 5/2023

Tháng 5/2023, một loạt các văn bản mới sẽ có hiệu lực pháp luật. Dưới dây là chi tiết một số văn bản nổi bật có hiệu lực tháng 5/2023.

Tháng 5/2023, một loạt các văn bản mới sẽ có hiệu lực pháp luật. Dưới dây là chi tiết một số văn bản nổi bật có hiệu lực tháng 5/2023.

1. Thay đổi điều kiện về thăng hạng viên chức ngành nghệ thuật, biểu diễn, điện ảnh từ ngày 15/5/2023

Theo Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL, các viên chức các chuyên ngành trên sẽ được dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề nếu đáp có thêm một trong các danh hiệu về văn học nghệ thuật sau đây:

- Được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.

- Được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

- Được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”.

- Được tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

Viên chức được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh cao hơn liền kề.

Tự do, dân chủ trong sáng tạo nghệ thuật | Tạp chí Tuyên giáo

2. Tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo từ ngày 20/5/2023

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Theo đó, việc phân loại phim được thực hiện theo các tiêu chí:

chủ đề, nội dung;

bạo lực;

khỏa thân, tình dục;

ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện;

kinh dị;

ngôn ngữ thô tục;

hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

3. Thay đổi quy định về sổ đỏ từ ngày 20/5/2023

Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Thông tư này sẽ sửa đổi các quy định về cấp sổ đỏ, bao gồm:

- Cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất sử dụng đất thương mại, dịch vụ khi đáp ứng đủ điều kiện.

- Việc đăng ký biến động đất đai, cấp lại sổ đỏ sẽ được thực hiện tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đối với các địa phương đã thành lập cơ quan này.

Sổ đỏ, Sổ hồng là gì? 9 điều cần biết về Sổ đỏ, Sổ hồng

4. Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non từ ngày 25/5/2023

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo đó, Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các học phần. Thời gian học tập tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được quy định trong quy chế cơ sở đào tạo, đảm bảo không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khó đối với mỗi hình thức đào tạo.

Sinh viên sẽ được xét và công nhận tốt nghiệp sau 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện tốt nghiệp sau:

- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- Đạt điểm trung bình trở lên điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học;

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

5. Sửa đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS hạng I từ ngày 30/5/2023

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã thay đổi sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn năng lực trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Cụ thể, tại thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định, giáo viên trung học cơ sở hạng I cần có:

- Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Tuy nhiên, tại Thông tư mới này, Bộ Giáo dục đã sửa đổi, giáo viên không cần có bằng thạc sĩ mà chỉ cần Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

5 / 5 ( 1 bình chọn )