Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án được quy định như thế nào?

Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án được quy định như thế nào?

1. Hòa giải viên là gì?

Hòa giải viên được hiểu là bên thứ ba được các bên trong tranh chấp chọn làm trung gian hòa giải để giải quyết tranh chấp của các bên.

Hòa giải viên tại Tòa án là người có đủ điều kiện, được Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để giải quyết các vụ việc dân sự và khiếu kiện hành chính tại tòa án nhằm hỗ trợ giải quyết các vụ việc đó tại Tòa án.

Quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

2. Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên

Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên được quy định tại Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020, được hướng dẫn tại Thông tư 01/2023/TT-TANDTC như sau:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Công, hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:

+ Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác (Chuyên gia, nhà chuyên môn khác là người được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể); người có hiểu biết về phong tục tập quán (Người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo), có uy tín trong cộng đồng dân cư;

Từ 2021, phí hòa giải đối thoại tại Tòa án là 2 triệu đồng/vụ việc?

+ Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

+ Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

- Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:

+ Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an.

5 / 5 ( 1 bình chọn )