Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng năm 2023

Việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng năm 2023 được quy định tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng năm 2023 được quy định tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

1. Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu và được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản quán, lưu thông đến tay người tiên dùng.

Sở dĩ đây được gọi là một loại thuế gián thu vì đối tượng chịu thuế GTGT là người mua hàng. Đây là loại thuế người tiêu dùng phải thanh toán khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó. Người bán hàng chỉ đóng vai trò trung gian, thay mặt nhà nước thu loại thuế này và nộp lại vào ngân sách nhà nước.

Thuế Vat Là Gì? Chi Tiết Các Khái Niệm Thuế Gtgt Và Các Quy Định Có Liên  Quan

2. Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng năm 2023.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 12/2023/NĐ-CP, việc gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng năm 2023 được quy định như sau:

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng được áp dụng đối với kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định Nghị định 12/2023/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Thuế giá trị gia tăng là gì ? Khái niệm và đặc điểm thuế GTGT

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2023.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )