Từ ngày 19/6/2023, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam giảm còn 4%/năm

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN....
Mục lục bài viết

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN....

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục được điều chỉnh giảm còn 4%/năm. Trước đó được quy định là 4,5%/năm.

Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm. Thấp hơn 0,5%/năm so với quy định trước đó.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

Quyết định 1125/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2023 và thay thế cho Quyết định 576/QĐ-NHNN./.

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao | baotintuc.vn

5 / 5 ( 1 bình chọn )