Từ ngày 13/2/2023, không cần nộp căn cước công dân khi làm hồ sơ cấp chứng chỉ kiểm định viên

Ngày 13 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Mục lục bài viết

Ngày 13 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Chứng chỉ kiểm định viên được cấp cho cá nhân khi họ bảo đảm tiêu chuẩn của kiểm định viên tại cơ quan chuyên môn thuộc các bộ có thẩm quyền. Theo đó, khi làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên cần nộp những loại giấy tờ sau đây:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên;

2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học của người đề nghị cấp chứng chỉ có chứng thực hoặc xuất trình văn bản chính để đối chiếu;

3. Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kiểm định viên theo quy định của pháp luật;

4. 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp chứng chỉ chụp trong khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị. 

Nghị định 04/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13 tháng 02 năm 2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2018/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CPNghị định  44/2016/NĐ-CP.

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )