Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy định mới về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu năng lực người học sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 15/06/2023

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp...

Theo đó, nội dung quy định khối lượng kiến thức tối thiểu được sửa đổi như sau:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo bao gồm các nội dung sau:

1. Tên ngành, nghề đào tạo

2. Trình độ đào tạo

3. Khối lượng kiến thức tối thiểu

4. Yêu cầu về năng lực

a) Yêu cầu về kiến thức;

b) Yêu cầu về kỹ năng;

c) Mức độ tự chủ và trách nhiệm.”.

VTV College: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông và Trung  cấp | VTV.VN

- Quy trình xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng gồm:

+ chuẩn bị xây dựng: thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

+ Ban chủ nhiệm tổ chức xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức xây dựng.

Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro