Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 07/06/2023

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2202/QĐ-BNN-VP về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 67 TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT, gồm:

- 10 TTHC lĩnh vực hành chính:

 • Phê duyệt chương trình công tác năm của Bộ;
 • Lập lịch công tác tuần của Bộ trưởng, Thứ trưởng;
 • Xây dựng, điều chỉnh chương trình công tác;
 • Xây dựng đề án;...

- 07 TTHC lĩnh vực tài chính, kế toán:

 • Đặt vé máy bay;
 • Tạm ứng, thanh toán công tác phí;
 • Trình tự thực hiện đoàn ra;…

- 03 TTHC lĩnh vực văn thư – lưu trữ:

 • Quy trình xử lý văn bản đến;
 • Quy trình xử lý văn bản đi;
 • Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu

- 01 TTHC lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính

 • Công bố thủ tục hành chính

- 12 TTHC lĩnh vực tổ chức cán bộ:

 • Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thuộc Bộ NNPTNT;
 • Bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo thuộc Bộ NNPTNT;
 • Cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ NNPTNT…

Quyết định 2202/QĐ-BNN-VP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Quyết định 3524/QĐ-BNN-TT: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat