Yêu cầu về tiến độ và kết quả triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (VTelehealth) trong năm 2023

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 823/QĐ-BYT Phê duyệt Kế hoạch triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 823/QĐ-BYT Phê duyệt Kế hoạch triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023.

Theo đó, yêu cầu triển khai Nền tảng VTelehealth trong năm 2023 theo từng giai đoạn như sau:

Trước 01/03/2023, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và ứng dụng của Nền tảng VTelehealth, đồng thời triển khai thí điểm tại một số bệnh viện; Ra mắt và công bố kế hoạch triển khai Nền tảng VTelehealth năm 2023, kết nối và chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trước 01/4/2023, xây dựng giải pháp kỹ thuật để tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNeID).

Ngoài ra, yêu cầu đảm bảo triển khai Nền tảng VTelehealth tại 100% các cơ sở y tế khám, chữa bệnh công lập; hoàn thành giải pháp kỹ thuật, bước đầu kết nối và chia sẻ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y khoa trên Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm thực hiện công tác giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không sử dụng in phim.

Quyết định số 823/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )