Yêu cầu 100% quán karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 để phòng chống cháy nổ

Mục lục bài viết

Ngày 08/9/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5910/VPCP-NC về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến về báo cáo của Bộ Công an liên quan đến vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở tỉnh Bình Dương và công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo tại các cơ sở kinh doanh karaoke như sau:

- Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

- Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke và tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đồng thời, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke chặt chẽ hơn. Bổ sung quy định về hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện phòng cháy, chữa cháy; tăng mức xử phạt đối với các cơ sở vi phạm pháp luật.

- Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke.
Trong đó, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn và xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ2 thông qua qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt… và trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy cũng như có phương án xử lý trong tình huống cháy nổ.


Xem chi tiết: Công văn 5910/VPCP-NC

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Yêu cầu 100% quán karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 để phòng chống cháy nổ

Mục lục bài viết

Ngày 08/9/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5910/VPCP-NC về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến về báo cáo của Bộ Công an liên quan đến vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở tỉnh Bình Dương và công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo tại các cơ sở kinh doanh karaoke như sau:

- Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

- Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke và tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đồng thời, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke chặt chẽ hơn. Bổ sung quy định về hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện phòng cháy, chữa cháy; tăng mức xử phạt đối với các cơ sở vi phạm pháp luật.

- Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke.
Trong đó, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn và xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ2 thông qua qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt… và trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy cũng như có phương án xử lý trong tình huống cháy nổ.


Xem chi tiết: Công văn 5910/VPCP-NC

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.