Tất cả Cơ sở dữ liệu

Xuất cấp 432,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 12/07/2022
Ngày 09/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 806/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ cứu đói do mất mùa năm 2022.

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 432,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ cứu đói do mất mùa năm 2022. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat