Tất cả Cơ sở dữ liệu

Xem xét mở rộng diện áp dụng miễn thị thực để phát triển du lịch

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 19/05/2023

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Từ từ 15/03/202, Việt Nam đã chính thức mở cửa du lịch, thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ và sôi động trở lại về cả du lịch nội địa và quốc tế. Khẳng định vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên du lịch Việt Nam còn tồn tại nhiều khó khăn cần phải khắc phục.

Để ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Chính phủ đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững;

Chính phủ yêu cầu xem xét mở rộng diện áp dụng miễn thị thực đơn phương để  phát triển du lịch

- Tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

+ yêu cầu Bộ Ngoại giao Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về mở rộng diện áp dụng miễn thị thực đơn phương.

+ Triển khai giải pháp thúc đẩy khai thác mở rộng các đường bay quốc tế đến Việt Nam.

- Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu du lịch quốc gia;.

Nghị quyết 82/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat