Vận động quyên góp và tài trợ cho Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được

Mục lục bài viết
Ngày 27/10/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 845/QĐ-BNV về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp.

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp là quỹ từ thiện, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ công dân, tổ chức Việt Nam và địa phương trong hoạt động nhân đạo, từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng; đồng thời hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc như sau: không vì mục đích lợi nhuận; tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;… Ngoài ra, Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

Quyết định 845/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Vận động quyên góp và tài trợ cho Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được

Mục lục bài viết
Ngày 27/10/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 845/QĐ-BNV về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp.

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp là quỹ từ thiện, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ công dân, tổ chức Việt Nam và địa phương trong hoạt động nhân đạo, từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng; đồng thời hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc như sau: không vì mục đích lợi nhuận; tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;… Ngoài ra, Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

Quyết định 845/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.