Ưu tiên tiêm mũi 2 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Moderna

Mục lục bài viết

Ngày 22/8/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Công văn 1919/VSDTTƯ-TCQG về tình hình cung ứng vắc xin Moderna trẻ em.


Việc triển khai tiêm vắc xin Moderna trẻ em tại các địa phương trên thực tế đã gặp rất nhiều khó khăn.


Nhiều gia đình có trẻ đã tiêm mũi 1 là vắc xin Moderna không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc Covid-19 nên phải hoãn tiêm, trong khi vắc xin Moderna chỉ được sử dụng trong 30 ngày kể từ khi rã đông.

Để sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna, nhiều địa phương đã tiêm nhắc lại cho người lớn, dẫn tới tình trạng thiếu hụt vắc xin Moderna để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.


Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm liều cơ bản bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna thì 2 mũi phải cùng loại vắc xin. Tức là trẻ đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna thì mũi 2 cũng phải tiêm vắc xin

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Ưu tiên tiêm mũi 2 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Moderna

Mục lục bài viết

Ngày 22/8/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Công văn 1919/VSDTTƯ-TCQG về tình hình cung ứng vắc xin Moderna trẻ em.


Việc triển khai tiêm vắc xin Moderna trẻ em tại các địa phương trên thực tế đã gặp rất nhiều khó khăn.


Nhiều gia đình có trẻ đã tiêm mũi 1 là vắc xin Moderna không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc Covid-19 nên phải hoãn tiêm, trong khi vắc xin Moderna chỉ được sử dụng trong 30 ngày kể từ khi rã đông.

Để sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna, nhiều địa phương đã tiêm nhắc lại cho người lớn, dẫn tới tình trạng thiếu hụt vắc xin Moderna để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.


Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm liều cơ bản bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna thì 2 mũi phải cùng loại vắc xin. Tức là trẻ đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna thì mũi 2 cũng phải tiêm vắc xin

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.