Tất cả Cơ sở dữ liệu

UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 08/05/2023

Ngày 06 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Theo đó, Nghị quyết cho phép các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư;

UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà  nước thu hồi đất | BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

- Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

- Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể. Hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đã ủy quyền./.

Nghị quyết 73/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro