Tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông trong năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết

Ngày 02/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW.


Theo Công văn, tại Quyết định số 72-QĐ/TW - Bộ Chính trị đã giao Bộ Giáo dục bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 - 2026. Trong đó, riêng năm học 2022 - 2023 bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập.

Bộ Giáo dục đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông trong năm học 2022 - 2023. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện theo quy định của pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới và giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương tập trung các giải pháp bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên như: Thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, trao đổi với địa phương khác để phối hợp tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn tuyển dụng...

Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nhân lực để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình bổ sung biên chế đến năm 2026.

Xem chi tiết: Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông trong năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết

Ngày 02/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW.


Theo Công văn, tại Quyết định số 72-QĐ/TW - Bộ Chính trị đã giao Bộ Giáo dục bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 - 2026. Trong đó, riêng năm học 2022 - 2023 bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập.

Bộ Giáo dục đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông trong năm học 2022 - 2023. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện theo quy định của pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới và giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương tập trung các giải pháp bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên như: Thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, trao đổi với địa phương khác để phối hợp tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn tuyển dụng...

Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nhân lực để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình bổ sung biên chế đến năm 2026.

Xem chi tiết: Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.