Từ ngày 1/9/2022, mức chi soạn thảo Nghị định mới lên đến 11 triệu đồng

Mục lục bài viết

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.


Theo đó, thay đổi mức chi soạn thảo đối với Nghị định, Thông tư như sau:

- Nghị định ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 11 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 7,5 triệu đồng lên 11 triệu đồng)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 6,5 triệu đồng/dự thảo văn bản.

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 4,5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng)

- Thông tư ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4,8 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 3,2 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng)

- Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: mức chi 4 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 2,7 triệu đồng lên 4 triệu đồng)

Thông tư 42/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ ngày 1/9/2022, mức chi soạn thảo Nghị định mới lên đến 11 triệu đồng

Mục lục bài viết

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.


Theo đó, thay đổi mức chi soạn thảo đối với Nghị định, Thông tư như sau:

- Nghị định ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 11 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 7,5 triệu đồng lên 11 triệu đồng)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 6,5 triệu đồng/dự thảo văn bản.

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 4,5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng)

- Thông tư ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4,8 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 3,2 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng)

- Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: mức chi 4 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 2,7 triệu đồng lên 4 triệu đồng)

Thông tư 42/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.