Tất cả Cơ sở dữ liệu

Từ ngày 01/8/2023, lệ phí thi sát hạch lái xe sẽ chính thức được điều chỉnh tăng

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 08/06/2023

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo đó, từ ngày 01/8/2023, lệ phí thi sát hạch lái xe sẽ chính thức được điều chỉnh tăng. Cụ thể:

- Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:

+ Phí sát hạch lý thuyết tăng 20.000 đồng lên 60.000 đồng/lần;

+ Phí thi sát hạch thực hành tăng 20.000 đồng lên 70.000 đồng/lần thi.

- Đối với thi sát hạch lái xe hạng B1, B2, C, D, E, F:

+ Sát hạch lý thuyết tăng lên 100.000 đồng/lượt (tăng thêm 10.000 đồng so với mức cũ);

Nội Dung Thi Bằng Lái Xe B2 Của Bộ GTVT MỚI NHẤT Năm 2023

+ Sát hạch thực hành trong hình tăng lên 350.000 đồng/lượt;

+ Sát hạnh thực hành trên đường giao thông tăng lên 80.000 đồng/lượt.

+ Đồng thời, thông tư cũng quy định thêm phần thi sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông với lệ phí 100.000 đồng/lượt.

Lưu ý:

- Mức thu phí sát hạch lái xe được áp dụng thống nhất trên cả nước.

- Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Thông tư 37/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat