Tất cả Cơ sở dữ liệu

Từ ngày 01/07/2023, xe kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình mới được cấp biển hiệu

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 20/07/2022

Ngày 19/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu và biển hiệu.

Thiết bị giám sát hành trình tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đó là: Không được sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ để kinh doanh vận tải hành khách.

Đồng thời, không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2022.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat