Tất cả Cơ sở dữ liệu

Từ hôm nay, mức lãi suất tái cấp vốn giảm còn 5,0%/năm

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 24/05/2023

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 950/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ...

Theo đó, mức lãi xuất mới được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định như sau:

- Lãi suất tái cấp vốn: 5,0%/năm. (giảm 0,5%/năm so với mức lãi suất cũ)

- Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm. (giữ nguyên so với mức lãi suất cũ)

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,5%/năm. (giảm 0,5%/năm so với mức lãi xuất cũ)

Quyết định 950/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023 và thay thế cho Quyết định 574/QĐ-NHNN./.

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Mức lãi suất tái cấp vốn mới nhất

-

Bài viết cùng chủ đề

-