Tất cả Cơ sở dữ liệu

Từ hôm nay, mức lãi suất cho vay tại Ngân hàng chính sách để mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 11/05/2023

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để:

- Mua nhà ở xã hội;

- Thuê nhà ở xã hội;

Danh sách ngân hàng cho vay tiêu dùng trả góp 2018 lãi suất ưu đãi nhất

- Xây dựng mới;

- Cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Sẽ áp dụng mức lãi xuất là 4,8%/năm.

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Quyết định 486/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024./.

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro