Từ 25/08/2022, các chính sách chính thức có hiệu lực

1. Không phân loại rác sinh hoạt bị phạt đến 1 triệu đồng


Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng.Nghị định số 45/2022/NĐ-CP còn có nhiều mức phạt khác đối với các hành vi thu gom, thải rác trái quy định về bảo vệ môi trường như:

- Phạt tiền từ 100.000 - 150.000 đồng nếu vứt, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng nếu tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại nơi công cộng...

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 25/08/2022.

2. Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức văn hoá cơ sở


Theo Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL, viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ ngày 25/8/2022.

Tại Thông tư cũng hướng dẫn xếp lương cho các chức danh viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở cụ thể tại khoản 1 Điều 11:

"1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Đối với chức danh nghề nghiệp phương pháp viên:

- Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

b) Đối với chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa:

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06."

3. Hỗ trợ đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch Covid-19


Tại Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ chi thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19.
Đối tượng áp dụng cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên này là:

- Đơn vị y tế công lập tự chủ tài chính năm 2021 có tổng nguồn thu không đủ bảo đảm chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do tác động của Covid-19.


Quyết định số 16/2022/QĐ-TTgcó hiệu từ ngày 25/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 25/08/2022, các chính sách chính thức có hiệu lực

1. Không phân loại rác sinh hoạt bị phạt đến 1 triệu đồng


Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng.Nghị định số 45/2022/NĐ-CP còn có nhiều mức phạt khác đối với các hành vi thu gom, thải rác trái quy định về bảo vệ môi trường như:

- Phạt tiền từ 100.000 - 150.000 đồng nếu vứt, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng nếu tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại nơi công cộng...

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 25/08/2022.

2. Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức văn hoá cơ sở


Theo Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL, viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ ngày 25/8/2022.

Tại Thông tư cũng hướng dẫn xếp lương cho các chức danh viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở cụ thể tại khoản 1 Điều 11:

"1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Đối với chức danh nghề nghiệp phương pháp viên:

- Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

b) Đối với chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa:

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06."

3. Hỗ trợ đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch Covid-19


Tại Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ chi thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19.
Đối tượng áp dụng cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên này là:

- Đơn vị y tế công lập tự chủ tài chính năm 2021 có tổng nguồn thu không đủ bảo đảm chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do tác động của Covid-19.


Quyết định số 16/2022/QĐ-TTgcó hiệu từ ngày 25/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.