Tất cả Cơ sở dữ liệu

Từ 22/03/2023, Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 22/03/2023

Ngày 21/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới.

Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, trong đó có 02 nội dung đáng chú ý là miễn đăng kiểm lần đầu với xe ô tô mới và kéo dài chu kì kiểm định với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ.

Cụ thể, Thông tư mới quy định miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất tính đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp này xe được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện.

Chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới được quy định như sau:

TT 

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu 

kỳ đầu

Chu kỳ  định kỳ

1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

1.1

Thời gian sản xuất đến 07 năm

36

24

1.2

Thời gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm

 

12

1.3

Thời gian sản xuất trên 20 năm

 

06

2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

2.1

Thời gian sản xuất đến 05 năm

24

12

2.2

Thời gian sản xuất trên 05 năm

 

06

2.3

Có cải tạo

12

06

3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ 

3.1

Thời gian sản xuất đến 05 năm

24

12

3.2

Thời gian sản xuất trên 05 năm

 

06

3.3

Có cải tạo

12

06

4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc 

4.1

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian  sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian  sản xuất đến 12 năm

24

12

4.2

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian  sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian  sản xuất trên 12 năm

 

06

4.3

Có cải tạo

12

06

5

Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm  trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành  ô tô chở người đến 09 chỗ).

 

03

Thông tư 2/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro