Từ 15/10/2022 các doanh nghiệp được tự in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Mục lục bài viết
Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 257/TB-BCT về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường.


Nhằm thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời tạo thuận lợi và giảm thiêu chỉ phí cho doanh nghiệp, thúc đây xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo:

Kề từ ngày 15/10/2022, thương nhân để nghị cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of original - C/O) được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn.Mẫu C/O phải được in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO.

Các loại C/O gồm: Mẫu D, AK, AANZ, AI, A1, E, AHK, CPTPP, RCEP, VK, VJ, VN-CU, VC và S.

Mẫu C/O các loại trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được tiệp tục sử đụng hết ngày 15/4/2023.Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu đề kịp thời xử lý:

- Số điện thoại liên hệ: 2220 5444, 024 2220 2468 hoặc 2220 5361;

- Địa chỉ thư điện tử: xnk-xxhh2moit.gov.vn.

Thông báo 257/TB-BCT có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 15/10/2022 các doanh nghiệp được tự in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Mục lục bài viết
Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 257/TB-BCT về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường.


Nhằm thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời tạo thuận lợi và giảm thiêu chỉ phí cho doanh nghiệp, thúc đây xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo:

Kề từ ngày 15/10/2022, thương nhân để nghị cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of original - C/O) được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn.Mẫu C/O phải được in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO.

Các loại C/O gồm: Mẫu D, AK, AANZ, AI, A1, E, AHK, CPTPP, RCEP, VK, VJ, VN-CU, VC và S.

Mẫu C/O các loại trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được tiệp tục sử đụng hết ngày 15/4/2023.Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu đề kịp thời xử lý:

- Số điện thoại liên hệ: 2220 5444, 024 2220 2468 hoặc 2220 5361;

- Địa chỉ thư điện tử: xnk-xxhh2moit.gov.vn.

Thông báo 257/TB-BCT có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.