Từ 12/12/2022, Bố trí lớp học vượt quá sĩ số theo quy định bị phạt đến 10 triệu đồng

Mục lục bài viết
Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.Quy định mới tại Nghị định 88/2022/NĐ-CP đã có sự thay đổi về mức phạt đối với hành vi bố trí lớp học vượt quá sĩ số quy định. Cụ thể, Điều 14 Nghị định 88 quy định mức phạt tiền đối với hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học như sau:

- Từ 03 - 05 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 30 - 50%;

- Từ 05 - 10 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học 50% trở lên.

Trước đây, nếu bố trí số lượng người học trái quy định, cơ sở đào tào sẽ bị phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng khi vượt quá mức quy định dưới 15%; 03 - 05 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 15% đến dưới 30%; 05 - 10 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 30% trở lên.Theo quy định, cấp tiểu học có không quá 35 học sinh/lớp, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không quá 45 học sinh/lớp (Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT).

Tuy nhiên hiện nay, việc bố trí lớp học vượt quá sĩ số quy định vẫn thường xuyên xảy ra tại các thành phố lớn, đông dân cư như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Nghị định 88/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 12/12/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 12/12/2022, Bố trí lớp học vượt quá sĩ số theo quy định bị phạt đến 10 triệu đồng

Mục lục bài viết
Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.Quy định mới tại Nghị định 88/2022/NĐ-CP đã có sự thay đổi về mức phạt đối với hành vi bố trí lớp học vượt quá sĩ số quy định. Cụ thể, Điều 14 Nghị định 88 quy định mức phạt tiền đối với hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học như sau:

- Từ 03 - 05 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 30 - 50%;

- Từ 05 - 10 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học 50% trở lên.

Trước đây, nếu bố trí số lượng người học trái quy định, cơ sở đào tào sẽ bị phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng khi vượt quá mức quy định dưới 15%; 03 - 05 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 15% đến dưới 30%; 05 - 10 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 30% trở lên.Theo quy định, cấp tiểu học có không quá 35 học sinh/lớp, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không quá 45 học sinh/lớp (Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT).

Tuy nhiên hiện nay, việc bố trí lớp học vượt quá sĩ số quy định vẫn thường xuyên xảy ra tại các thành phố lớn, đông dân cư như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Nghị định 88/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 12/12/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.