Từ 1/12/2022 thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Mục lục bài viết
Ngày 29/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistic; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế ….Theo quy định mới, Bộ Công Thương có 28 đơn vị trực thuộc, thay vì 30 đơn vị như quy định cũ, cụ thể: Vụ Kế hoạch hợp nhất với Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp thành Vụ Kế hoạch – Tài chính; chuyển đổi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thành Ủy ban cạnh tranh quốc gia; bỏ Cục Công tác phía Nam.

Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ được tổ chức 3 phòng.

Nghị định 96/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 1/12/2022 thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Mục lục bài viết
Ngày 29/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistic; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế ….Theo quy định mới, Bộ Công Thương có 28 đơn vị trực thuộc, thay vì 30 đơn vị như quy định cũ, cụ thể: Vụ Kế hoạch hợp nhất với Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp thành Vụ Kế hoạch – Tài chính; chuyển đổi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thành Ủy ban cạnh tranh quốc gia; bỏ Cục Công tác phía Nam.

Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ được tổ chức 3 phòng.

Nghị định 96/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.