Từ 09/12/2022, Viên chức địa chính được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Mục lục bài viết
Ngày 24/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Như vậy, yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức địa chính các hạng đã chính thức được bãi bỏ.Các chức danh địa chính viên hạng II, địa chính viên hạng III, địa chính viên hạng IV chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành đất đai, địa chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý;

- Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.Bên cạnh đó, Thông tư 12/2022/TT-BTNMT còn quy định viên chức thăng hạng từ chức danh địa chính viên hạng IV lên hạng III phải có thời gian giữ chức danh địa chính viên hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ chức danh địa chính viên hạng III lên hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng III hoặc tương đương đủ từ 09 năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh địa chính viên hạng III đủ từ 02 năm trở lên (quy định cũ là 01 năm).

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 09/12/2022, Viên chức địa chính được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Mục lục bài viết
Ngày 24/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Như vậy, yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức địa chính các hạng đã chính thức được bãi bỏ.Các chức danh địa chính viên hạng II, địa chính viên hạng III, địa chính viên hạng IV chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành đất đai, địa chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý;

- Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.Bên cạnh đó, Thông tư 12/2022/TT-BTNMT còn quy định viên chức thăng hạng từ chức danh địa chính viên hạng IV lên hạng III phải có thời gian giữ chức danh địa chính viên hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng.

Viên chức thăng hạng từ chức danh địa chính viên hạng III lên hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng III hoặc tương đương đủ từ 09 năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh địa chính viên hạng III đủ từ 02 năm trở lên (quy định cũ là 01 năm).

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.