Từ 03/02, tăng mức giá điện bán lẻ bình quân 

Từ 03/02, tăng mức giá điện bán lẻ bình quân 
Mục lục bài viết

Ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 02/2023/QĐ-TTg quy định về Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, khung mức giá tối đa và tối thiểu của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: 

  • Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh;
  • Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh. 

Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Quyết định 02/2023/QĐ-TTg có hiệu thực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2023, thay thế Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )