Từ 03/01/2023 đến 15/03/2023, Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Mục lục bài viết
Ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 170/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/3/2023.


Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:


- Các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;


- Các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;


- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh,hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác;- Các viện nghiên cứu, các trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.Hình thức lấy ý kiến bao gồm:


- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (qua bản giấy hoặc thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến.


Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: [email protected].


- Góp ý thông qua website luatdatdai.monre.gov.vn, thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.


XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 170/NQ-CP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 03/01/2023 đến 15/03/2023, Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Mục lục bài viết
Ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 170/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/3/2023.


Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:


- Các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;


- Các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương;


- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;


- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh,hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác;- Các viện nghiên cứu, các trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.Hình thức lấy ý kiến bao gồm:


- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (qua bản giấy hoặc thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến.


Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: [email protected].


- Góp ý thông qua website luatdatdai.monre.gov.vn, thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.


XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 170/NQ-CP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.