Từ 01/4/2023, bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Từ 01/4/2023, bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
Mục lục bài viết
Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm, kèm theo Hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp và Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2 tại các Phụ lục định kèm.

Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 sau thuộc đối tượng được chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp gồm: Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế; Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa vi rút SARS-CoV-2;

Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cũng thuộc nhóm đối tượng được chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp, gồm: Người làm nghề, công việc trực tiếp trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà; người vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID-19; nhân viên hải quan, ngoại giao; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực lượng công an…

Người lao động làm nghề, công việc nêu trên được chẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc trong quá trình lao động trong thời gian từ 01/02/2020 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/4/2023

5 / 5 ( 1 bình chọn )