Từ 01/8/2022, chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC

Mục lục bài viết
Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.Nhằm đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí một dừng (sử dụng tiền mặt), Thủ tướng yêu cầu:

-  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo dán thẻ định danh với toàn bộ xe ô tô thuộc phạm vi quản lý; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 01/8/2022.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông; khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật; nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông...

- Bộ Công an chỉ đạo xử phạt nghiêm đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự giao thông.

Sau ngày 01/8/2022 - khi các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ được duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí.

- Chủ phương tiện và người điều khiển khẩn trương thực hiện dán thẻ định danh và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí ETC.

Không điều khiển phương tiện giao thông chưa đủ điều kiện thu phí ETC đi vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày ký, ban hành

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 01/8/2022, chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC

Mục lục bài viết
Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.Nhằm đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí một dừng (sử dụng tiền mặt), Thủ tướng yêu cầu:

-  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo dán thẻ định danh với toàn bộ xe ô tô thuộc phạm vi quản lý; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 01/8/2022.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông; khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật; nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông...

- Bộ Công an chỉ đạo xử phạt nghiêm đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự giao thông.

Sau ngày 01/8/2022 - khi các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ được duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí.

- Chủ phương tiện và người điều khiển khẩn trương thực hiện dán thẻ định danh và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí ETC.

Không điều khiển phương tiện giao thông chưa đủ điều kiện thu phí ETC đi vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày ký, ban hành

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.