Từ 01/01/2023 thay đổi yêu cầu về bản quyền đối với chương trình truyền hình

Mục lục bài viết
Ngày 01/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định các kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh, truyền hình tại lãnh thổ Việt Nam mà không cần thỏa thuận về bản quyền.

Tại Nghị định 71/2022/NĐ-CP, quy định này đã được sửa đổi. Theo đó, các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh, truyền hình thông qua thỏa thuận giữa cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ.Nghị định 71/2022/NĐ-CP bổ sung quy định: Các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, nội dung của dịch vụ giá trị gia tăng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bản quyền như sau:

- Có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp;

- Bảo đảm tính nguyên vẹn của chương trình, phim được phát trên kênh, gồm cả tên, logo của kênh chương trình;

- Bảo đảm tuân thủ hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận bản quyền; tính nguyên vẹn của nội dung chương trình sau khi được biên tập, phân loại.

Nghị định 71/2022/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 01/01/2023 thay đổi yêu cầu về bản quyền đối với chương trình truyền hình

Mục lục bài viết
Ngày 01/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định các kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh, truyền hình tại lãnh thổ Việt Nam mà không cần thỏa thuận về bản quyền.

Tại Nghị định 71/2022/NĐ-CP, quy định này đã được sửa đổi. Theo đó, các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh, truyền hình thông qua thỏa thuận giữa cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ.Nghị định 71/2022/NĐ-CP bổ sung quy định: Các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, nội dung của dịch vụ giá trị gia tăng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bản quyền như sau:

- Có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp;

- Bảo đảm tính nguyên vẹn của chương trình, phim được phát trên kênh, gồm cả tên, logo của kênh chương trình;

- Bảo đảm tuân thủ hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận bản quyền; tính nguyên vẹn của nội dung chương trình sau khi được biên tập, phân loại.

Nghị định 71/2022/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.