Tất cả Cơ sở dữ liệu

Trường hợp hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư bị bãi bỏ toàn bộ

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 17/08/2023

Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Theo đó, hương ước, quy ước sẽ bị bãi bỏ toàn bộ khi thuộc các trường hợp sau:

- Có nội dung trái với quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

+  không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội;

+ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng dân cư;

- Bị tạm ngừng thực hiện do không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, lấy ý kiến thông qua nhưng đã hết thời hạn phải hoàn tất các thủ tục soạn thảo, lấy ý kiến, thông qua để được công nhận quy định trong quyết định tạm ngừng thực hiện mà cộng đồng dân cư không hoàn tất các thủ tục này;

- Không bảo đảm tỷ lệ thông qua quy định tại Điều 10 Nghị định 61/2023/NĐ-CP mà cộng đồng dân cư không thực hiện lại việc thông qua để bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

Nghị định 61/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước - Báo Quảng Ninh điện tử

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat