Trước 30/6/2023, cơ sở khám chữa bệnh phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Mục lục bài viết
Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình cụ thể như sau: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Theo quy định cũ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình sau: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên, hoàn thành trước ngày 30/06/2022; Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, hoàn thành trước ngày 01/12/2022.

Bên cạnh đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trước 30/6/2023, cơ sở khám chữa bệnh phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Mục lục bài viết
Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình cụ thể như sau: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Theo quy định cũ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình sau: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên, hoàn thành trước ngày 30/06/2022; Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, hoàn thành trước ngày 01/12/2022.

Bên cạnh đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.