Tất cả Cơ sở dữ liệu

Trình tự thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH, CĐ ngành Giáo dục Mầm non

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 31/07/2023

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3765/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo đó, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra theo quy định về công tác kiểm tra của đơn vị gồm các bước cơ bản sau:

+ Ban hành Quyết định kiểm tra;

+ Xây dựng Kế hoạch tiến hành kiểm tra;

+ Tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, Đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhớ;

+ Kết thúc kiểm tra trực tiếp, Trưởng Đoàn kiểm tra lập Biên bản kiểm;

+ Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra;

+ Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra (nếu có).

Các cơ sở đào tạo bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển đại học |  baoninhbinh.org.vn

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH, CĐ ngành Giáo dục Mầm non gồm:

- Hồ sơ thanh tra thực hiện theo quy định Điều 49 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ;

- Hồ sơ kiểm tra thực hiện theo quy định kiểm tra của đơn vị (nếu có), bao gồm:

- Quyết định kiểm tra;

- Kế hoạch tiến hành kiểm tra;

- Báo cáo của đối tượng kiểm tra, báo cáo giải trình (nếu có);

- Biên bản kiểm tra, biên bản ghi nhớ (nếu có);

- Tài liệu minh chứng thu nhận của đối tượng kiểm tra, đối tượng có liên quan;

- Báo cáo kết quả kiểm tra;

- Thông báo kết quả kiểm tra (nếu có);

- Nhật ký đoàn kiểm tra (nếu có).

Công văn 3765/BGDĐT-TTr có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat