Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 970/QĐ-TCT về Quy trình kiểm tra thuế.
Mục lục bài viết

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 970/QĐ-TCT về Quy trình kiểm tra thuế.

Theo đó, trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện như sau:

- Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên trong đoàn phải tuân thủ đúng nội dung và thời hạn được ghi trong Quyết định kiểm tra thuế. Các thành viên đoàn kiểm tra phải thực hiện công việc theo phân công của trưởng đoàn.

- Căn cứ phân công công việc của từng thành viên đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra được quyền yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra thuế không có trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thuế.

Thanh tra, kiểm tra thuế là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của hoạt động thanh  tra, kiểm tra thuế? - Luật Nhân Dân

- Trong quá trình kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra phải kiểm tra và so sánh các nội dung đã phân tích, đánh giá rủi ro và các nội dung thuộc phạm vi nội dung Quyết định kiểm tra.

- Trường hợp người nộp thuế cung cấp hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 06 giờ.

- Nếu trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện các nội dung có thể dẫn đến khiếu nại của người nộp thuế về kết quả xử lý, trưởng đoàn kiểm tra phải tập hợp hồ sơ và tài liệu liên quan để báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra.

-Kết thúc kiểm tra phần công việc được giao, thành viên đoàn kiểm tra phải lập biên bản xác nhận số liệu với đại diện người nộp thuế.

Quyết định 970/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )