Trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng thay đổi từ 1/9/2022

Mục lục bài viết

Ngày 30/06/2022, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-NHNN về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.


Theo đó, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng thay đổi như sau:

Bước 1: Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu;

Bước 2: Thực hiện các nội dung giám sát tuân thủ và/hoặc giám sát rủi ro;

(Hiện hành, Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định phân tích, đánh giá về đối tượng giám sát ngân hàng theo 2 hình thức bao gồm giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô theo các quy định tại Mục 2 và Mục 3 Chương II Thông tư 08/2017/TT-NHNN )

Bước 3: Lập báo cáo giám sát, đề xuất các biện pháp xử lý.

(Hiện hành, quy định đề xuất các hành động can thiệp, chỉnh sửa bao gồm các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng theo các quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2022;

Hiên tại, không còn quy định bước 4 về giám sát sau thanh tra khi nhận được kết luận thanh tra về đối tượng giám sát ngân hàng từ đơn vị thực hiện thanh tra ngân hàng).

Đối với việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra và quy định tại Thông tư 08/2022/TT-NHNN .

Thông tư 08/2022/TT-NHNN có hiệu lực ngày 01/9/2022 thay thế Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 Thông tư số 04/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng thay đổi từ 1/9/2022

Mục lục bài viết

Ngày 30/06/2022, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-NHNN về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.


Theo đó, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng thay đổi như sau:

Bước 1: Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu;

Bước 2: Thực hiện các nội dung giám sát tuân thủ và/hoặc giám sát rủi ro;

(Hiện hành, Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định phân tích, đánh giá về đối tượng giám sát ngân hàng theo 2 hình thức bao gồm giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô theo các quy định tại Mục 2 và Mục 3 Chương II Thông tư 08/2017/TT-NHNN )

Bước 3: Lập báo cáo giám sát, đề xuất các biện pháp xử lý.

(Hiện hành, quy định đề xuất các hành động can thiệp, chỉnh sửa bao gồm các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng theo các quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2022;

Hiên tại, không còn quy định bước 4 về giám sát sau thanh tra khi nhận được kết luận thanh tra về đối tượng giám sát ngân hàng từ đơn vị thực hiện thanh tra ngân hàng).

Đối với việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra và quy định tại Thông tư 08/2022/TT-NHNN .

Thông tư 08/2022/TT-NHNN có hiệu lực ngày 01/9/2022 thay thế Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 Thông tư số 04/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.