Trình tự thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ban hành Quyết định 2466/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Mục lục bài viết

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ban hành Quyết định 2466/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý...

Theo đó, trình tự thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao được quy định như sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị công nhận

- Tổ chức đầu mối của vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lập hồ sơ và gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT).

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở NN&PTNT kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị về tính hợp lệ của hồ sơ.

Những tiềm năng và cơ hội từ nông nghiệp Việt Nam

+ Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo, Sở NN&PTNT tổ chức thẩm định và trình UBND cấp tỉnh quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Trường hợp phải bổ sung, sửa đổi hồ sơ

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở NN&PTNT kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị về tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, Tổ chức đề nghị hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở NN&PTNT.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở NN&PTNT tổ chức thẩm định và trình UBND cấp tỉnh quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quyết định 2466/QĐ-BNN-VP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )